بهاره رهنما این عکس را در صفحه شخصی خود استوری کرد.

بهاره رهنما