عکسی که شهره لرستانی از دوران نوجوانیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

نوجوانی های شهره لرستانی در یک فیلم + عکس