فرهاد اصلانی در توضیح این عکس نوشت:

دست‌هایی‌ که مرا به آغوش کشید

دست‌هایی که اشک‌هایم را پاک کرد و مرا نوازش کرد

دست‌هایی که برای من به دعا برخواست

دست‌هایی که پشت و پناه من بود

دست‌های مادرم

بدرود مادرِ جان….

روحت شاد

P0088168.png