ویدا جوان  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت: 

 بچه های دبستان نورآباد چقدر دوستتون دارم و چقدر دلتنگتونم..

جای چند نفرتون توی این عکس خالیه

 

ویدا جوان