علی دایی با انتشار این عکس نوشت:

خسته نباشید به تموم بچه هاى تیم ملى

wqHgl6b0jQKj