عکسی که جوانه دلشاد با دوست جوانش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

دوست جوانه دلشاد کیست؟ + عکس