عکسی که یوسف تیموری با تیپ دهه پنجاهی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

یوسف تیموری