عکسی که خاطره اسدی به تازگی از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

تیپ جین خانم بازیگر مردم معمولی + عکس