عکسی که آرمان درویش به تازگی از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

آرمان درویش