عکسی که رویا میرعلمی به تازگی از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

رویا میرعلمی