نسرین مقانلو  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

پشت این قوس کمرنگ رخساره ام

در پس خنده ایی ساختگی

یک هیاهوی هولناک می‌خزد....

حسن وارسته

نویسنده خوب سینما و تلویزیون

 

نسرین مقانلو