عکسی از  سیما تیرانداز   در گرگان را در ادامه مشاهده می کنید.

سیما تیرانداز