عکسی که لعیا زنگنه با رامین پرچمی از نمایی از سریال قدیمی در پناه تو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

 لعیا زنگنه