عکسی که المیرا شریفی مقدم با برادرزاده اش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

المیرا شریفی مقدم و برادرزاده اش + عکس