محسن کیایی ، بازیگر سینما و تلویزیون پس از مبتلا شدن برادرش مصطفی کیایی به کرونا، پست زیر رادر صفحه شخصی خود منتشر کرد.

"از امروز که خبر بستری شدن مصطفی در فضای مجازی منتشر شده هم خودش هم ما با پیامهای زیادی مواجه شدیم که از سوی دوستان و مردم عزیز جویای حالش هستین ، خوشبختانه حالش خوبه در بیمارستان نیکان زیر نظر تیم پزشکی در حال درمانه و به دستور پزشک فقط باید استراحت کنه تا مشکل ریه بر طرف بشه ، و حتمن جوابگو تماسها و محبتهای شما خواهد بود"

/