ملیکا زارعی ، مجری برنامه های کودک و نوجوان که با نام خاله شادونه شناخته می‎شود با اشتراک گذاشتن پستی در صفحه خود از امید دادن به دیگران نوشت.

"یادمان باشد که
کوچکترین امید دادن به کسی،
شاید بزرگترین معجزه ها را ایجاد کند
پس مهربانی رادریغ نکنیم..."

/