علیرضا طلیسچی  در استوری خود درباره تأثیر انرژی مثبت و منفی هر شخص در زندگی خودش نوشت.

/