علی مرادی ، مجری تلویزیون با انتشار استوری زیر در صفحه‌اش هفته خوبی را برای مردم آرزو کرد.

/