عکسی که نرگس آبیار با خانواده اش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

 نرگس آبیار