سپند امیرسلیمانی با این استوری خبر از ابتلایش به کرونا داد:

سپند امیرسلیمانی کرونا گرفت /عکس