تهمینه میلانی با انتشار این عکس نوشت:

ایران ۳ امریکا صفر 

دلمان بعد از پیروزی تیم پرسپولیس ، دوباره شاد شد .

تبریک به ملت ایران

U9416290.png