همسر بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت:

ای عشق..

بابک جهانبخش