تصویری از جواد عزتی و مه لقا باقری در اکران زخم کاری را مشاهده می کنید.

جواد عزتی