عکسی که رضا بهرام به همراه خانواده اش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

رضا بهرام