عکسی که مهرداد صدیقیان با مادرش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

مهرداد صدیقیان