دنیا مدنی دختر رویا تیموریان بازیگر مطرح کشورمان داوطب تزریق واکسن ایرانی کرونا شد.

دنیا مدنی

 

این بایگر با انتشار تصویری از لحظه دریافت واکسن نوشت: «مردم ایران پیش مرگتون بشم»

 

دنیا مدنی