شبنم قلی خانی با انتشار این عکس نوشت:

تولد داریم چه تولدی بهترین خواهر بهترین رفیق هزاران بار تولدت مبارک

قلی خانی