ارسلان قاسمی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

یه روزی پشت سرت رو نگاه می کنی و

متوجه میشی زیادی نگران چیزایی بودی

که اصلا اهمیت نداشتن

 

ارسلان قاسمی