بهاره کیان افشار  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد  نوشت:

زمستانی که گذشت…بهاری که رو به پایان است

و تنها

امید و مهربانی پابرجاست…

 

بهاره کیان افشار