پیمان طالبی ، مجری و گوینده رادیو و تلویزیون به تازگی استوری زیر را به همراه نوشته‌ای در صفحه‌اش به اشتراک گذاشت.

توصیف قابل تأمل مجری «طبیب» از زندگی