شهره سلطانی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت: 
اگر همه مردم یک جورند پس چرا نمیتونن با هم بسازن؟ اگر همه با هم مساوى اند پس چرا فکر وذکرشون اینه ک همدیگر و تحقیر کنن ؟
هارپر لی

 

شهره سلطانی