پوریا رحیمی سام با انتشار این استوری از ابتلای محسن کیایی به کرونا خبر داد:

 

کیایی