عباس جمشیدی فر با انتشار این عکس نوشت: سریال زخم کاری
نویسنده و کارگردان محمدحسین مهدویان
تهیه کننده محمدرضا تختکشیان

عباس جمشیدی فر