بابک جهانبخش  این عکس را در صفحه خود منتشر کرد و نوشت:

توجه  توجه 

در پخش زنده قرار دارید 

این جهان مجهز به دوربین مدار بسته می باشد‌ 

ظاهر و باطن خود را اصلاح کنید 

خداوند همه حرکات شما رو‌ می بیند 

 

بابک جهانبخش