عکسی که شاهرخ استخری با همسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

آقای بازیگر و همسرش در خارج از کشور /عکس