عکسی که بانی پال شومون با هوتن شکیبا در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

سلفی هوتن شکیبا و بانی پال در دل جنگل /عکس