عکسی که ویشکا آسایش با دوستش در حال دوچرخه سواری در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

ویشکا آسایش و دوست دوچرخه سوارش + عکس