شقایق دهقان  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

شقایق دهقان در گالری طلا فرشی /عکس