عکسی که شقایق فراهانی با برادرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

شیطنت های شقایق فراهانی و برادرش /عکس