مرجانه گلچین تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

مرجانه گلچین در کلبه ای چوبی /عکس