بهرام رادان تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

خنده های بی موقع بهرام رادان/عکس