خداییش ما مردا اسممون بد در رفته، وگرنه مظلوم تر از ما وجود نداره... نمونه ش همین نقش جواد عزتی بنده خدا تو سریال زخم کاری که اینقدر از زنش کتک می خوره ،مصداق خشونت علیه مردان به حساب میاد.... بعد هیچ کس هم هیچی نمی گه...مظلوم تاریخ کی بودیم ما؟
بیایید دست به دست هم دادمون رو بستانیم ای مردان زخم خورده
طرح و نوشته : شهاب جعفرنژاد

جواد