عکسی که شاهرخ استخری با همسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

سلفی جدید شاهرخ استخری و همسرش /عکس