عکسی که عمار تفتی با همسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

پیاده روی آقای بازیگر و همسرش در میان خطوط راه آهن /عکس