عکسی که شیوا ابراهیمی با چهره ای خواب آلود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

بازیگر کلبه ای در مه با چشمان پف کرده /عکس