عکسی که شیدا یوسفی با لباس کردی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است

 

خانم بازیگر با لباس شیرزنان /عکس