عکسی که شهروز ابراهیمی به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

تیپ این روزهای شهروز ابراهیمی /عکس