شهره سلطانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

  پرى دریایى رو میشناسین ؟ یعنى انیمیشن پرى دریایى و دیدین ؟ این آقاى پشت سر من ک خیلى هم قوى و مقتدر ب نظر میاد پدر ایشون هستن یادتونه که تو همون کار ؟

در ضمن من عاشق موسیقى این انیمیشن هستم 

 

سلفی شهره سلطانی با پدر پری دریایی /عکس