نوید محمدزاده این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

Y7151411.png