حمیدرضا آذرنگ در پستش نوشت:

 

U5237717.png

در طولِ چند روز و پس از پرداخت قبض سرسام آور یک میلیون و صد هزار تومانى تلفن همراهم که نود درصدش بابت اینترنت لحاظ شده، امروز پیام جدیدى رسید مبنى بر اینکه اینترنت شما تمام شده و صد و بیست هزار تومان از تعرفه ى آزاد استفاده کرده اید و این در حالیه که هرگز ظرفِ چند ماهِ گذشته نه میلى به گردش در فضاهاى مجازى داشته ام و نه برنامه اى را دانلود کرده ام!!!!

بگذریم الان دو روز متوالى هست که نحوه ى غیر فعال کردن اینترنت آزاد رو فهمیدم اما با شماره گیرىِ کُدِ غیر فعال سازى با این جمله که پُست کردم مواجه میشم و این دزدىِ وقیحانه حالم رو بد کرده . من که بالاخره غیرِفعالش میکنم جنابِ اینترنتِ آزاد رو اما خواستم از این طریق شماره ى #١١٣*١٠٠* رو به اشتراک بگذارم تا دوستانى که دچارِ این سرقتِ بى رحمانه میشن به سرعت اقدام به غیر فعال سازى اینترنتِ آزادِ خطِ تلفن همراهشون بکنن.